Lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met een lijst met spuitdoppen voor het op- en zijwaarts spuiten in de fruitteelt.


16-04-2012

 

De lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met een lijst met spuitdoppen voor het op- en zijwaarts spuiten in de fruitteelt.  De spuitdoppen zijn ingedeeld in de 95%, 90%, 75% of 50% driftreductieklasse.

 

De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT) adviseert waterbeheerders om bij de teelt van appelen, peren en overige pit- en steenvruchten, om bij bespuiting met axiaal- of dwarstroomspuit bij het gebruik van:

  • spuitdoppen uit de 90% of 95% driftreductieklasse, genoemd in onderstaande tabel, een teeltvrije zone van minimaal 3,0 meter toe te staan;
  • spuitdoppen uit de 50% of 75% driftreductieklasse, genoemd in onderstaande tabel, een teeltvrije zone van minimaal 4,5 meter toe te staan.

Voorwaarden hierbij zijn dat:

  • de buitenste gewasrij enkelzijdig wordt bespoten en geen gebruik wordt gemaakt van naar het oppervlaktewater gerichte spuitapparatuur en
  • dat gespoten wordt bij een druk die niet hoger is dan voor de betreffende dop in de tabel is aangegeven.

 

De voorwaarden zoals opgenomen in artikel 15 van het Lotv blijven onverminderd van kracht.

Tabel:  Indeling spuitdoppen in driftreductieklassen voor op- en zijwaarts spuiten in de fruitteelt, geldend bij enkelzijdige niet naar oppervlaktewatergerichte bespuiting van de laatste gewasrij.

 

dop

klasse dopclassificatie

maximale spuitdruk (bar)

Albuz TVI 80-025

95%

7

Lechler IDK 90-01

90%

2

Lechler IDK 90-015

90%

2

Lechler IDK 90-02

90%

2

Albuz TVI 80-03

90%

7

Albuz TVI 80-01

90%

7

Albuz TVI 80-015

90%

7

Lechler ID 90-01

90%

5

Lechler ID 90-015

75%

7

BCPC VC/XC

75%

2

Lechler ID 90-01

75%

7

Lechler IDK 90-015

75%

5

TeeJet AI 80-025

75%

7

Lechler IDK 90-02

75%

5

TeeJet AI 80-03

75%

7

TeeJet AI 65-03

75%

7

TeeJet AI 80-015

75%

7

TeeJet AI 80-02

75%

7

Lechler IDK 90-01

75%

7

BCPC C/VC

75%

2,5

Lechler IDK 90-015

75%

7

Lechler IDK 90-02

75%

7

Albuz AVI 80-015

75%

7

BCPC M/C

50%

2

TeeJet DG 80-02

50%

7

 

Hier is het volledige persbericht van de TCT te lezen.

Hier is de nieuwe lijst met driftarme doppen en -technieken (versie 16 april 2012) te downloaden.<<