Keuring rijenspuiten in boomteelt


01-11-2010

Keuring rijenspuiten in boomteelt bij Milieukeur verplicht.

Bij boomteelt bedrijven die Milieukeur gecertificeerd zijn, is naast de SKL keuring van veld- en boomgaardspuiten, ook de SKL keuring van rijen- en strokenspuiten gebruikt voor o.a. de onkruidbestrijding een verplicht item.
SKL heeft hiervoor een keuringsprotocol ontwikkeld met een duidelijke keuringsystematiek. Keuringen van deze machines kunnen worden uitgevoerd bij de SKL keuringstations.

Meer informatie over deze keuringen kunt u verkrijgen bij:

Jaco Kole

SKL - Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek
Agrobusinesspark 24
NL - 6708 PW  Wageningen
 
Tel.: +31-317-479706
Fax: +31-317-479666
Mobiel: +31-653-576089
 
E-mail: J.kole@sklkeuring.nl<<