Eisen aan nieuwe spuitmachines


23-06-2011

Als gevolg van het amendement 2009/127/EG van de Europese Commissie op de Machinerichtlijn 2006/42/EG worden er per 15 december 2011 aanvullende eisen gesteld aan nieuwe toedieningsapparatuur voor pesticiden die in de EU op de markt worden gebracht.

Nu heeft de Machinerichtlijn betrekking op de veiligheidsaspecten van een machine, als deze hieraan voldoet wordt de machine uitgerust met een CE markering. Als gevolg van de Thematic Strategy Sustainable Use of Pesticides heeft de EC besloten dat nieuwe spuitmachines moeten voldoen aan een aantal minimale eisen voordat ze op de markt gebracht mogen worden. De EC heeft dat opgelost door voor deze apparatuur de eisen die in het kader van de Machinerichtlijn gesteld worden, uit te breiden met een aantal 'Milieuveiligheids critera' . Deze eisen gelden voor alle toedieningsapparatuur voor pesticiden die professioneeel worden ingezet. Zowel voor apparatuur die de middelen in gasvormige, vloeibare of vaste vorm verspreiden en zowel voor handgedragen, op een machine opgebouwde of door een trekker gedragen of getrokken of zelfrijdende machines.
De eisen die aan de machines gesteld worden zijn opgenomen in paragraaf 2.4 van dit amendement, dit kunt u hier downloaden.
Deze eisen zijn vrij algemeen opgegesteld en worden verder uitgewerkt in geharmoniseerde EN of ISO normen. Op dit moment zijn deze normen nog in ontwikkeling. Dit zijn de normen ISO 16119-1 (algemene eisen), ISO 16199-2 (spuiten met een horizontale spuitboom), ISO 16119-3 (spuiten voor boomgaard en laanboomteelt) en ISO 16119-4 (vast opgestelde of beperkt beweegbare spuitinstallaties). Verder is er ook een norm voor rusgspuiten in ontwikkeling, ISO 10988.
SKL participeert in samenwerking met de Federatie Agrotechniek actief in de samenstelling van deze normen.

Deze normen zijn te verkrijgen bij de normshop van het NEN.



<<