Volleveldspuiten mogen alleen gebruikt worden met SKL keuring


01-02-2013

 

Volleveldspuiten mogen alleen gebruikt worden als ze een geldig SKL keuringscerficaat hebben.

Met ingang van 10 januari 2013 is de wetgeving veranderd. De Europese Richtlijn 200/128/eg is nu geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot keuring is nu opgenomen in artikel 80 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, op grond van dit arikel zijn de verordeningen van het Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw aangepast. De verordeningen zijn nu medewindsverordeningen en voor iedereen die bedrijfsmatig toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen toepast van toepassing.

De verplichting tot keuring geldt nu dus voor iedereen, niet alleen voor ondernemers die onder de beide productschappen vallen. Dus ook veldspuiten die gebruikt worden door golfbanen, gemeenten en andere instellingen, ondernemingen of personen mogen alleen gebruikt worden als ze voorzien zijn van een geldige keuring.<<