SKL keuring van schijfvernevelaars


01-02-2011

Schijfvernevelaars kunnen nu ook  volgens SKL protocol worden gekeurd.

Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek (SKL) heeft in samenwerking met de leveranciers van schijfvernevelaars (Mankar en Agricult) het keuringsprotocol voor de keuring van Motorvatspuiten aangepast. Deze apparatuur kan nu ook SKL gekeurd worden. De keuringen kunnen worden uitgevoerd door de huidige SKL keuringstations voor motorvatspuiten. Voertuiggedragen apparatuur valt ook onder de keuringsplicht binnen het DOB protocol en dus het certificaat Toepasser Glyfosaat op verhardingen.
Binnenkort organisereert SKL in samenwerking met PTC+ bijscholingscursussen voor de keurmeesters zodat deze ook getraind worden in de keuringen van deze apparatuur. 

 
Voor meer informatie kunt contact opnemen met:
 
Jaco Kole
 
SKL - Stichting Kwaliteitseisen Landbouwtechniek
Agrobusinesspark 24
NL - 6708 PW  Wageningen
 
Tel.: +31-317-479706
Fax: +31-317-479666
Mobiel: +31-653-576089
 
E-mail: J.kole@sklkeuring.nl<<