Onderhoud en keuring fruitteeltspuiten belangrijk


12-04-2013

Het uitvoeren van periodiek onderhoud en de SKL keuringen van fruitteeltspuiten is belangrijk. Dit wordt onderstreept in een artikel wat onlangs in het vakblad Fruitteelt heeft gestaan. In dit artikel wordt het belang van regelmatig onderhoud onderstreept aan de hand van ervaringen en tips van SKL keurmeesters en cijfers die komen vanuit de periodieke SKL keuringen van deze machines.

Om het artikel te lezen kunt u hier klikken

Voor meer informatie over de periodieke SKL keuringen van spuitmachines en de adressen van erkende SKL-keuringstations kunt u hier klikken.<<