Normen voor nieuwe spuitmachines NEN-ISO-EN 16119 gepubliceerd


09-07-2013

De geharmoniseerde normen NEN-EN-ISO 16119 zijn gepubliceerd per 30 juni 2013.

 

Door CEN zijn geharmoniseerde normen voor nieuwe spuitmachines gepubliceerd. Het gaat om de normen in de ISO16119 serie. De volgende normen zijn nu gepubliceerd: 

Deze normen zijn te gebruiken voor van de CE markering van spuitmachines wat in het kader van de uitbreiding van de Machinerichtlijn met eisen voor milieuveiligheid aan spuitmachines in 2009/127/eg geeist wordt.

In deze normen zijn de eisen die in 2009/127/eg algemeen geformuleerd zijn, voor de verschillende typen spuitmachines gespecificeerd. 

Deze normen NEN-EN-ISO 16119 deel 1 tm 3 zijn gepubliceerd, deel 4 voor spuitmachines in de tuinbouw is nog in ontwikkeling.

Deze normen zijn verkrijgbaar in de normshop van het NEN. <<