Lijst met driftarme spuitdoppen en -technieken TCT uitgebreid


27-10-2014

De lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met de Lechler ID-120-025/-03/-05 C en de Lechler ID-120-025/-03/-04/-05 POM spuitdoppen.

De Lechler ID-120-xx C en ID-120-xx POM spuitdoppen betreft een nieuw type spuitdop uit de Lechler ID3-serie. Het betreft dus niet de Lechler ID 120-xx (C of POM) spuitdoppen. De nieuwe doppen hebben een andere notatie en zijn herkenbaar door een ‘-‘ tussen ID en 120 (notatie oude serie: ID 120-xx, nieuwe serie: ID-120-xx).

De TCT adviseert waterbeheerders het gebruik van de spuitdoppen Lechler ID-120-025/-03/-05 C en de Lechler ID-120-025/-03/-04/-05 POM bij de hieronder in de tabel vermelde maximale spuitdruk toe te staan als driftarme spuitdop. De spuitdoppen kunnen gebruikt worden als 50%, 75% of 90% driftreducerende dop bij de in onderstaande tabellen vermelde specifieke spuitdruk.

 type dop

driftreductieklasse

 

50%

75%

90%

Lechler ID-120-025 C

6 bar

4 bar

2,5 bar

Lechler ID-120-025 POM

7 bar

4 bar

2,5 bar

Lechler ID-120-03 C

8 bar

4 bar

2,5 bar

Lechler ID-120-03 POM

8 bar

4 bar

3 bar

Lechler ID-120-04 POM

8 bar

6 bar

3 bar

Lechler ID-120-05 C

8 bar

8 bar

4 bar

Lechler ID-120-05 POM

8 bar

6 bar

3 bar

De TCT adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit, bij gewassen die vallen onder artikel 3.80, eerste lid van het Activiteitenbesluit, het gebruik van de Lechler ID-120-025/-03/-05 C en de Lechler ID-120-025/-03/-04/-05 POM spuitdoppen die zijn ingedeeld in de 90 en/of 95% driftreductieklasse, wanneer die gebruikt worden bij de in de tabellen genoemde specifieke spuitdruk, toe te staan bij een teeltvrije zone van 1,0 meter.

 

Klik hier voor het persbericht van de TCT

Klik hier om de actuele lijst van de TCT (versie 27-10-2014) te downloaden.

Klik hier voor meer informatie van Lechler over deze spuitdoppen.<<