Laat tijdig uw spuitmachine keuren


07-02-2012

Maak tijdig een afspraak bij uw SKL keuringstation om uw spuitmachine te laten keuren. Alle SKL-keuringstations kunt u vinden door hier te klikken.

 

Voordat u met uw spuitmachine naar het SKL-keuringsstation gaat, kunt u een aantal zaken betreffende onderhoud zelf uitvoeren. Kom voorbereid naar de SKL-keuring, des te eerder kunt u op het veld weer aan de slag. Veel succes met uw voorbereiding.

 

Voor u begint

Maak eerst de spuit goed schoon, voordat u controleert en repareert!

Draag beschermende kleding tijdens het reinigen.

Let op de volgende zaken:

O Smeer vooraf de vetnippels door

O Scherm elektrische delen af

O Voorkom dat spoelwater in het grond- of het oppervlaktewater terecht komt

O Zorg dat de combinatie trekker-spuitmachine veilig is opgesteld.

 

Voordat u naar de keuring gaat:

Reiniging van de spuitmachine:

Inwendig

O Vul de tank gedeeltelijk met water

O Voeg een schoonmaakmiddel toe; keuze schoonmaakmiddelhangt af van de gewasbeschermingsmiddelen die gebruikt zijn:

- groeistoffen: 250 gram soda per 100 liter water

- oliehoudende middelen: Teepol of afwasmiddel

- hardnekkige middelenresten: Primaclean

O Zorg dat het gehele systeem goed wordt doorgespoeld en dat alle filters ook schoon zijn.

- Besteed extra aandacht aan het reinigen van doppen en filters

- Staalborstels en andere harde voorwerpen zijn uit den boze!

- Houd de onschuldig uitziende doppenborstel weg van kinderen

- Blijf zelf in de frisse lucht als u de tank inwendig borstelt

Uitwendig

O Reinigen met een gematigde druk (15-20 bar), met warm water en schoonmaakmiddel. Een borstel heeft meer effect en is aangenamer dan reinigen met een hogedrukspuit en koud water!

 

Houdt tijdens het reinigen de regels van het Lozingenbesluit in acht.

 

Aanbieden spuitmachine voor de keuring:

Om de keuring compleet en veilig te kunnen uitvoeren moet aan de volgende voorwaarden voldaan worden. Als dit niet het geval is kan de machine geweigerd worden.

O De machine moet in- en uitwendig goed schoon zijn

O De machine moet veilig zijn om aan te werken (denk om aftakas-afscherming)

O De machine moet compleet zijn (denk om de vulzeef)

O Alle doppensets die bij de machine horen moeten worden getest

O Voorafgaand aan de keuring wordt door het keuringsstation een keuringsopdracht ingevuld om de afspraken m.b.t. de keuring vast te leggen.<<