Keuringen spuitmachines 2012 verlopen voorspoedig


13-04-2012

De keuringen van spuitmachines in 2012 zijn in volle gang. Tot half april 2012 zijn er bijna 2.100 veldspuiten gekeurd, meer dan 400 boomgaard/laanboomteeltspuiten en meer dan 130 motorvatspuiten en selectieve spuitmachines voor onkruidbestrijding op verhardingen.

Naar verwachting zullen in 2012 meer dan 5.000 spuitmachines gekeurd worden.

De periodieke SKL-keuring van spuitmachines is verplicht op grond van verordeningen van de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw en is een intergraal onderdeel in de inspanningen die de agrarische sector verricht om te komen tot een duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.

Een onderzicht van de SKL erkende keuringsbedrijven kunt u vinden door hier te klikken.

Meer informatie over de keuringen van de machines kunt vinden onder de betreffende tabbladen op deze website.

 <<