Keuring verplicht voor alle toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen!


14-03-2014

Keuring verplicht voor alle toepassingsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen!

De komende tijd vinden er een aantal wijzigingen plaats op het gebied van de periodieke keuringen van spuitmachines. Er is Europese regelgeving op dit gebied gekomen die in Nederland een aantal gevolgen heeft voor het huidige systeem van de uitvoering van de periodieke keuringen van spuitmachines.

De keuring geldt in principe voor alle toedieningapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen, waarbij een lidstaat een aantal typen apparatuur mag vrijstellen voor keuring, of een andere frequentie hanteren voor bepaalde typen machines.

Hieronder staan alle maatregelen en hoe de invulling in Nederland zal plaatsvinden.

 

Europese Richtlijn

Door de Europese Commissie is de Richtlijn ‘Duurzaam Gebruik Gewasbeschermingsmiddelen (2009/128/eg)’ uitgevaardigd waarin onder andere geregeld wordt dat in heel de Europese Unie alle toedieningapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen verplicht periodiek gekeurd moet worden voor eind 2016. Elke lidstaat moet dat binnen de kaders die in de richtlijn gestelde zijn invullen. In Nederland is de regelgeving (de verordeningen van de Productschappen Akkerbouw en Tuinbouw) al aangepast aan de inhoud van deze EU-richtlijn.

 

 

Invulling in Nederland en door SKL

Het uitgangspunt is dat de huidige keuringssysteem gelijk blijft en dat de huidige keuringen van veld- en boomgaardspuiten gewoon blijft doorgaan. De regelgeving in Nederland en de invulling hiervan door SKL en de keuringstations zal op de volgende punten worden aangepast:

 

1.       Verplichting tot keuren

De verplichting voor het keuren geldt voor alle spuitmachines die professioneel gebruikt worden (dus ook spuitmachines die in eigendom zijn van gemeentes, golfbanen, ed.). Dit is per 1 januari 2013 al ingegaan.

 

2.       Uitbreiding verplichting

De 3-jaarlijkse keuringsverplichting wordt uitgebreid met de volgende machines:

a.        Grondontsmettingapparatuur

b.       Motorvatspuiten

c.        Spuittreinen,-vliegtuigen en –boten

d.       Installaties waarmee middel wordt geïnjecteerd in het gietwater door middel van een doseerunit (vooral in de glastuinbouw)

e.       Rijen/strokenspuiten met een werkbreedte van meer dan 3 meter

f.         Onkruidspuiten in de fruit- en boomteelt met een werkbreedte van meer dan 3 meter

g.        Op zaai- en pootmachines gemonteerde spuitapparatuur met een werkbreedte van meer dan 3 meter

h.       Laagvolume apparatuur (hierbij is de keuringsfrequentie 6 jaar ipv 3 jaar)

 

3.       Vrijgestelde typen

Een aantal typen zijn vrijgesteld van de keuringsplicht:

a.        Hand- en ruggedragen spuitapparatuur

b.       Zwavelverdampers

c.        Granulaatstrooiers en overige verdeelapparatuur voor de toediening van gewasbeschermingsmiddelen in vaste vorm

d.       Onkruidbestrijkers

e.       Rijen- en strokenspuiten met een werkbreedte van 3 meter of minder

f.         Onkruidspuiten met een werkbreedte van 3 meter of minder

g.        Op zaai- en pootmachines gemonteerde spuitapparatuur met een werkbreedte van 3 meter of minder

h.       Apparatuur voor de staminjectie van gewasbeschermingsmiddelen

i.         Dompelapparatuur en apparatuur voor smart-fresh toepassingen.

 

4.       Invoeringsdatum verplichting

De keuring van veldspuiten en boomgaardspuiten wordt in de huidige vorm voorgezet, de keuringsplicht blijft voor deze machines. De apparatuur die onder punt 2 genoemd is (de overige apparatuur die gekeurd moet gaan worden), moet allemaal voor eind 2016 gekeurd zijn. Om deze keuringen goed te introduceren geldt hiervoor een overgangsregeling, die inhoud dat de oudste apparatuur eerst gekeurd moet worden en later de jongere apparatuur.

Hier geldt de volgende regeling:

a.        Voor eind 2014 moet alle apparatuur met een bouwjaar van voor 1996 gekeurd zijn

b.       Voor eind 2015 moet alle apparatuur met een bouwjaar van voor 2000 gekeurd zijn

c.        Voor 15 december 2016 moet alle apparatuur van drie jaar en ouder gekeurd zijn.

 

5.       Inhoud van de keuringen

De inhoud van de keuringen wordt aangepast aan geharmoniseerde EN-ISO standaarden als deze beschikbaar zijn. Voor apparatuur waar geen geharmoniseerde norm voor beschikbaar is wordt een SKL keuringsprotocol ontwikkeld op basis van de eisen uit de EU richtlijn (Annex 2 uit 2009/128/eg). 

 

Kliki hier voor het persbericht van het Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw<<