Invoering nieuwe keuringsprotocol veldspuiten en boomgaard/laanboomteeltspuiten per 1 augustus 2015


04-06-2015

Invoering nieuwe keuringsprotocol veldspuiten en boomgaard/laanboomteeltspuiten per 1 augustus 2015

Vanwege de publicatie van de geharmoniseerde normen NEN-EN-ISO 16122 is besloten het bestaande keuringsprotocol voor de periodieke keuring van veldspuiten en boomgaardspuiten te vervangen voor een keuringsprotocol wat gebaseerd is op deze geharmoniseerde normen.

 
Hiervoor hebben alle keurmeesters een bijscholingscursus gevolgd.
 
Het keuringregistratiesysteem zal ook aangepast worden met nieuwe keuringsformulieren gebaseerd op deze nieuwe werkvoorschriften. 
 
Omdat er vraag was naar nieuwe mogelijkheden van het registratiesysteem, heeft het bestuur van SKL besloten te investeren in een nieuw systeem.
 
Dit nieuwe systeem zal in het weekend na 1 augustus 2015 geïntroduceerd worden.
 
Dus de invoeringsdatum van het nieuwe keuringsprotocol veldspuiten en boomgaard/laanboomteeltspuiten is per 1 augustus 2015<<