Geslaagd 25 jarig jublieum SKL


01-02-2013

Op 31 januari heeft SKL door middel van een symposium gevierd dat SKL in 2013 25 jaar bestaat. Door diverse sprekers namens diverse stakeholders is het thema 'Kwaliteit maak je samen' op een interessante manier toegelicht. Duidelijk werd dat kwaliteit geen vaststaand begrip is en dat samenwerking en een goede communicatie om uiteindelijk een kwalitatief goed eindproduct te leveren essentieel is. Centraal hierin staan kwalitatief goede en technisch geavanceerde machines, hierin is een centrale rol weggelegd voor SKL om middels periodieke keuringen en op andere manieren hier een belangrijke bijdrage aan te leveren.<<