Geactualiseerde lijst met Driftarme doppen en -technieken


31-05-2013

 De lijst met Driftarme doppen en technieken is gewijzigd op een tweetal punten:

 

Kilk hier voor de actuele lijst (versie 30-05-2013)

 

1. De Technische Commissie Techniekbeoordeling (TCT)  adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit,neerwaartse bespuiting met een handgetrokken/handgeduwde afgeschermde spuitboom aangedreven door een motorvatspuit, toe te staan bij een teeltvrije zone van ten minste 50 centimeter.

Onder de volgende voorwaarden:

  • gespoten wordt bij een maximale spuitdruk van 3 bar;
  • de spuit is uitgerust met Teejet XR 80-04 of grovere doppen van het type Teejet XR 80;
  • de afstand tussen de spuitdoppen 50 centimeter bedraagt;
  • de spuitboomhoogte (afstand tussen de spuitdoppen en de bovenkant van het gewas) maximaal 40 centimeter bedraagt en
  • de spuitrichting loodrecht op de sloot is en dat gespoten wordt in de richting van de sloot af.
  • Het gebruik van kantdoppen is niet van toepassing/niet verplicht.

Klik hier voor het persbericht van de TCT.

2. De lijst met driftarme doppen en alternatieve technieken is uitgebreid met de Lechler IDKT 120-06 POM en IDK 120-06 POM spuitdoppen.

In de onderstaande tabel is aangegeven in welke driftreductieklasse de betreffende spuitdoppen bij een specifieke spuitdruk is ingedeeld. Alle hieronder opgenomen dop/druk combinaties voldoen aan het criterium uit het Activiteitenbesluit voor de driftarme dop.

 type dop

driftreductieklasse

 

50%

75%

90%

Lechler IDKT 120-06 POM

1,0 – 6,0 bar

1,0 – 2,0 bar

1,0 bar

Lechler IDK 120-06 POM

1,0 – 6,0 bar

1,0 – 3,0 bar

1,0 bar

De TCT adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit het gebruik van de spuitdop Lechler IDKT 120-06 POM en de Lechler IDK 120-06 POM toe te staan als driftarme spuitdop. De betreffende doppen mogen binnen 14 meter vanaf de insteek van het oppervlaktewater worden gebruikt.

De spuitdoppen kunnen gebruikt worden als 50%, 75% of 90% driftreducerend dop bij de in bovenstaande tabel vermelde spuitdruk.

Kilk hier voor het persbericht.

 

 

 <<