Aanpassing verplichting gebruik kantdoppen op een veldspuit


18-06-2015

De TCT adviseert waterbeheerders om op grond van artikel 1.8 van het Activiteitenbesluit bij
neerwaarts te bespuiten gewassen het gebruik van een kantdop niet verplicht te stellen bij een
teeltvrije zone van ten minste 300 cm.
 
De overige voorwaarden zoals opgenomen in artikel 3.83 van het Activiteitenbesluit blijven
onverminderd van kracht.
 
Door hier te klikken is het persbericht van de TCT te downloaden
 
Door hier te klikken is de actuele lijst met driftarme spuitdoppen en technieken te downloaden (versie 18 juni 2015)<<