5.000 spuitmachines gekeurd in 2011


02-01-2012

In 2011 zijn er 5.000 spuitmachines SKL gekeurd. Daarvan waren er ruim 4.000 veldspuiten, 600 boomgaard/laanboomteeltspuiten en 400 motorvatspuiten en spuitmachines voor gebruik op verhardingen.

Van deze gekeurde machines had meer dan de helft één of meerdere reparaties nodig voor de machine goedgekeurd kon worden.

De meest voorkomende gebreken zijn:

* lekkages

* nadruppelen

* versleten spuitdoppen (vooral bij boomgaardspuiten, motorvatspuiten en spuitmachines voor gebruik op verhardingen)

* onnauwkeurige of onjuiste manometer

* inhoudsaanduiding op spuittank niet goed leesbaar

* geknikte of defecte slangen

 

Hierbij blijkt dat de periodieke SKL keuring nuttig is om de spuitmachines die in Nederland gebruikt worden in goede conditie te houden zodat deze op goede manier ingezet kunnen worden. Hierdoor kan de gebruiker besparen op de inzet van gewasbeschermingsmiddelen en wordt ons milieu niet onnodig belast.<<