Welke machines moeten gekeurd worden


Onder de noemer Motorvatspuiten valt alle hoogvolume spuitapparatuur die voorzien is van een tank, pomp en uitbrengeenheid.

De pomp moet mechanisch of elektrisch zijn aangedreven. De installatie kan zowel mobiel zijn als vast zijn opgesteld.


Het uitbrengen van het middel op het gewas kan zowel met behulp van een spuitlans, een horizontale of verticale spuitboom gebeuren.
 


  2. Laagvolume apparatuur (LVM/Fog apparatuur

Laagvolume apparatuur die gebruikt voor voor ruimtebehandeling met pesticiden moet nu ook periodiek gekeurd worden. Dit betreft LVM en Fog apparatuur. De keuringsfrequentie van deze apparatuur is elke 6 jaar in plaats van elke 3 jaar zoals bij de overige apparatuur.


  4. Apparatuur voor chemische onkruidbestrijding op verhardingen

 

Ook machines die gebruikt worden op verhardingen en voorzien zijn van detectieapparatuur die het onkruid eerst detecteren en daarna bespuiten, vallen ook onder deze keuring.
In het kader van de voorwaarden die gesteld worden bij de certificering onder de DOB voorwaarden is de keuring verplicht. (klik hier voor het certificeringsschema van DOB).
 

Meer nieuws