Wat wordt gekeurd


Het keuringsprotocol van SKL voor motorvatspuiten is gebaseerd op de internationale norm NEN-EN-ISO 16122:4 en voldoet aan de eisen zoals die gesteld worden in Annex II van de Europese richtlijn 2009/128. Het protocol is zodanig opgezet dat een breed scala aan spuitmachines via dit protocol gekeurd worden. Het betreft onder meer motorvatspuiten met horizontale of verticale spuitmasten maar ook met spuitlansen, de apparatuur kan zowel vast als mobiel zijn. SKL keurt ook apparatuur die uitgerust is met detectiesystemen om plaatsspecifiek bespuitingen te kunnen uitvoeren.
De SKL-keuring van motorvatspuiten bestaat uit de volgende onderdelen:

- bediening:                            functioneren van alle bedieningsorganen
- roerinrichting:                      controle op werking, roercapaciteit van de pomp
- meetapparatuur:                  spuitmanometer op afleesbaarheid en nauwkeurigheid
- lekkages:                             controle op het hele systeem onder druk
- vloeistoftank:                       tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud, vulzeef, diverse filters
- spuitleiding en toebehoren: toestand en bevestiging van slangen, leidingen, klemmen, dophouders en doppen
- vloeistofafgifte:                    afgifte doppen vergelijken met oorspronkelijke waarde
- drukregeling:                        werking drukregelaar, werking drukaccumulator
- spuitboom/spuitpistool:        vloeistofafgifte, lekkage etc.
- detectiesystemen:                 werking, nauwkeurigheid
 

Meer nieuws