SKL keuring spuitapparatuur op verhardingen


SKL-keuring voor deze machines verplicht

De keuring van spuitapparatuur die gebruikt wordt voor onkruidbestrijding op verhardingen (zowel in de opernbare ruimte als op bedrijfsterreinen) is verplicht als gewerkt wordt met glyfosaat.

Bij de toepassing van glyfosaat op verhardingen dient de toepasser minimaal gecertificeerd te zijn volgens het SMK schema 'Criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen’ van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer. Dit geldt voor bijvoorbeeld aannemers, hoveniers, maar ook voor terreineigenaren die onkruidbestrijding met glyfosaat zelf uitvoeren. Dit schema komt overeen met de voorwaarden uit het DOB systeem. ( DOB (Duurzaam Onkruid Beheer op verhardingen) is een systeem dat door WUR-PRI is ontwikkeld voor een kosteneffectieve en milieuverantwoorde onkruidbestrijding op verhardingen). In dit schema staan een aantal maatregelen waaraan de opdrachtgever en de uitvoerder moeten voldoen.

Eén van die maatregelen is dat de toedieningsapparatuur SKL gekeurd moet zijn. Dit geldt voor alle apparatuur die mechanisch wordt voortbewogen, dus niet voor rugspuiten. De verplichting tot keuring is ook van toepassing voor schijfvernevelaars en onkruidbestrijkers. Ook is de SKL keuring onderdeel van het Barometer Duurzaam Terreinbeheer van SMK (Stichting Milieukeur).

Wat wordt gekeurd
Gecontroleerd en gemeten worden onder andere:

  • De afgifte van de spuitdoppen (vergeleken met de nieuwwaarde)
  • De toestand van de spuitboom en eventuele afscherming
  • Controle van de tank op het tankdeksel, afleesbaarheid tankinhoud en aanwezigheid vulzeef
  • Controle op de aanwezigheid en toestand van de filters
  • Controle van de manometer(s) op voldoende afleesbaarheid (diameter, schaalverdeling) en nauwkeurigheid 
  • Controle op lekkages bij het systeem onder druk, controle van de capaciteit van de pomp, controle veiligheid aandrijving van de pomp.
  • Controle van de toestand van slangen, leidingen, klemmen, dophouders, doppen op lekkages, beschadigingen en bevestiging
  • Controle op een goede werking en het functioneren van de drukregelaar, bedieningsorganen en de detectiesensoren

 

NIEUW:
NU OOK SKL KEURING VAN MACHINES UITGERUST MET SCHIJFVERNEVELAARS MOGELIJK.

Jaarlijkse calibratie

Binnen het certificeringsschema is het ook verplicht jaarlijks voor het gebruik van de machine, de afgifte van de spuitdoppen te calibreren. Dit kan ook gebeuren door de SKL keuringstations. Zij beschikken over de juiste testapparatuur om deze calibratie goed en nauwkeurig uit te voeren.

 

Waar keuren
Klik hier voor een actuele lijst met erkende keuringsstations


Meer informatie
Folder voor eigenaren spuitmachines

Contact


 

Meer nieuws