Waarom keuren


Goed onderhoud en een correcte afstelling van spuitapparatuur verbetert de efficiëntie van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vanuit dit uitgangspunt heeft SKL de keuring ontwikkeld. De SKL keuring is bedoeld voor spuitmachines die in de (glas)tuinbouw, de boomkwekerij en de hovenierssector gebruikt worden. De SKL-keuring voorziet in alle eisen die kwaliteits- en milieusystemen als GLOBALGAP en Milieukeur stellen aan de spuitapparatuur. Ook zijn met een SKL gekeurde spuitmachine punten te verdienen in het certificeringschema voor Groen Label Kas (GLK). Het keuringsprotocol van SKL is in samenwerking met diverse deskundigen in de branche opgesteld op basis van een geharmoniseerde Europese norm: NEN-EN-ISO 16122-4 (2014)

Daarnaast is de keuring nu wettelijk verplicht op grond van een verordening van het Productschap Tuinbouw.

Hierbij geldt een overgansregeling dat de oudste apparatuur eerst gekeurd wordt zodat eind 2016 alle apparatuur minimaal 1 maal gekeurd is.

De overgangsregeling ziet er als volgt uit:

a. Apparatuur ouder dan 1996 moet gekeurd worden voor 1 januari 2015; 
b. Apparatuur met een bouwjaar tussen 1996 en 2000 moet gekeurd worden voor 31 december 2015; 
c. Apparatuur met een bouwjaar na 2000 moet gekeurd worden voor 26 november 2016.

Download hier de folder 'Motorvatspuit keuren' van SKL.

Download hier de verordening van PT


 

Meer nieuws