SKL keuring Motorvatspuiten

Een goed resultaat van de bespuiting begint bij een goede spuitmachine. Goed onderhoud en een correcte afstelling van de spuitapparatuur zijn de basis voor een efficiënte toediening van de gewasbeschermingsmiddelen, en dus voor een goed resultaat tegen lage kosten.

Vanuit dit uitgangspunt heeft SKL een uniforme keuring ontwikkeld voor spuitmachines die in de (glas)tuinbouw, de boomkwekerij en de hovenierssector gebruikt worden.

De periodieke SKL van deze machines is op grond van regelgeving van het ministerie van Economische Zaken ook wettelijk verplicht.

Deze verplichting geldt voor alle motorvatspuiten, zowel mobiel als vast opgesteld, met alle horizontale of verticale spuitbomen en spuitgeweren/pistolen.

Daarnaast is er ook verplichting tot de keuring van LVM/Fog apparatuur en doseerapparatuur waarmee gewasbeschermingsmiddelen aan het gietwater worden toegevoegd.


De SKL-keuring voorziet in alle eisen die kwaliteits- en milieusystemen als DOB, GLOBALGAP, MPS-GAP, Groen Label Kas (GLK) en Milieukeur stellen aan de spuitapparatuur.

Binnen het certificeringsschema ‘criteria voor toepassing van onkruidbestrijdingsmiddelen op basis van glyfosaat op verhardingen’ van de Barometer Duurzaam Terreinbeheer is een SKL-keuring van de machine spuitapparatuur verplicht. (zie hier voor meer informatie over deze keuringen)

Download hier de folder 'Motorvatspuiten keuren' van SKL
.
Download hier de folder 'Keuring spuitapparatuur op verhardingen' van SKL
.

Meer nieuws