SKL keuring boomgaard- en laanboomteelt spuitmachines.

Goed onderhouden en afgestelde spuitmachines zijn de spil in een goede, veilige en milieuvriendelijke teelt van (klein)fruit en laanbomen. Daarom is het, in navolging op de veldspuiten, vanaf 1 april 2002 ook verplicht om spuitmachines voor de fruitteelt en de boomteelt te laten keuren. Het betreft hier spuitmachines die een overwegend zijwaartse of schuinopwaartse richting van de spuitvloeistof bewerkstelligen. De basis voor deze periodieke keuring is een verordening van het Productschap Tuinbouw.

Het doel van de SKL-keuring is een optimaal bestrijdingsresultaat door goed onderhoud en regelmatige controle van de machines te garanderen. Efficiënt gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, door een nauwkeurige dosering en het tegengaan van emissie, speelt daarbij een belangrijke rol.

Per 1 juli 2006 is de wettelijke frequentie veranderd van eens per twee jaar naar eens per drie jaar. Het kan uiteraard zijn dat bij bepaald kwaliteitssytemen voor voedselveiligheid zoals Eurep GAP of Global GAP de frequentie anders is. Ook is het zo dat bij telers die gecertificeerd zijn volgens Milieukeur de frequentie eens per twee jaar is.

 

Met ingang van 10 januari 2013 is de wetgeving veranderd. De Europese Richtlijn 200/128/eg is nu geimplementeerd in de Nederlandse wetgeving. De verplichting tot keuring is nu opgenomen in artikel 80 van Wet gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, op grond van dit arikel zijn de verordeningen van het Productschap Akkerbouw en Productschap Tuinbouw aangepast. De verordeningen zijn nu medewindsverordeningen en voor iedereen die bedrijfsmatig toedieningsapparatuur voor gewasbeschermingsmiddelen toepast van toepassing.

De verplichting tot keuring geldt nu dus voor iedereen, niet alleen voor ondernemers die onder de beide productschappen vallen. Dus ook spuitenmachines die zijwaarts of schuinopwaarts spuiten die gebruikt worden door  gemeenten of andere instellingen, ondernemingen of personen mogen alleen gebruikt worden als ze voorzien zijn van een geldige keuring.

De inhoud van keuring komt in grote lijnen overeen met de europese norm NEN-EN-13790 (2003):2. Volgens deze wordt wordt nu in de meeste Europese landen gekeurd en binnen afzienbare tijd zal NEN-EN-13790 een geharmoniseerde norm zijn die is opgenomen in de Europese Richtlijn voor het gebruik van pesticiden.

Download hier de folder 'Boomgaardspuiten keuren' van SKL
.

Meer nieuws